Kadry i płace

Kadry i płace

W ramach tej usługi prowadzimy i przechowujemy akta osobowe, naliczamy wynagrodzenia, rozliczamy urlopy, podatki i składki na ubezpieczenia społeczne.
Gwarantujemy dyskrecję oraz ochronę danych osobowych, przewidzianą w ustawie.