Blog

Sklep internetowy - podatki, część 1

Granice terytorialne dla handlowców w obrębie Unii Europejskiej praktycznie uległy zatarciu. Rozwój handlu elektronicznego dał sprzedawcom możliwość oferowania własnych towarów konsumentom z poza granic kraju, rozszerzając branże e-commerce na terytorium całej Unii Europejskiej.W takim przypadku…

Utwórz swój pierwszy sklep internetowy

Przy zakładaniu firmy przedsiębiorca musi podjąć decyzję co do wyboru formy opodatkowania. Ma on do wyboru takie rozwiązania jak: opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), podatek liniowy lub w formie zryczałtowanej. Każda z tych form ma…